معرفی شرکت

تاسیس ISC در توکیو، ژاپن                                                                 1370

شروع بازسازی پتروشیمی بندرامام                                                      1371

اتمام پیش از موعد بازسازی پتروشیمی بندرامام                                 1375

تاسیس هیلاویس به عنوان شاخه مهندسی ISC ایران                         1387

تحویل اولین کندانسورهای سطحی تیتانیومی ساخت ایران                   1391

طراحی و تحویل اولین مبدل BAHX ساخت ایران                                 1392

راه اندازی کارخانه جدید در مامونیه ساوه                                            1394   

ساخت اولین مبدل Coil Wound در ایران                                          1395

 

 

هدف هیلاویس از از ابتدای تاسیس، انتقال فن‌آوری‌های نوین در طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی و تحقیقات در خصوص نیازمندی‌های روز در ایران بوده است.

همزمان با ساخت بزرگترین تجهیزات تیتانیومی کشور، پژوهش برای انتقال تکنولوژی مبدل‌های حرارتی کرایوژنیک در دستور کار متخصصان هیلاویس قرار گرفت که نتیجه آن تدوین دانش فنی طراحی و ساخت مبدلهای BAHX و CWHE بود.

در عرصه فعالیت ما راه تحقیق و دستیابی به فن‌آوری‌های نو همیشه باز و بی انتهاست و خود را موظف می‌دانیم لحظه ای این هدف اساسی را از یاد نبریم.